Påmelding

 

 

 

 

 

 

 

 

                Alle klasser får regnet året.

Klasser lørdag  Distanse  Starttid  Pris t.o.m 17/3  Pris f.o.m 18/3  Renndagen
Damer og herrer 15–16 år  17 km  Kl.11:30 350 550 700
Damer og herrer 17–20 år  17 km  Kl.11:30 350 550 700
Damer og herrer 70 år  17 km  Kl.11:30 550 750 1100
Damer og herrer mosjon fra 15 år  17 km  Kl.11:40 500 700 1000
Klasse uten tidtaking 7–16 år  12 eller 17 km  Kl.12:00 200 200 200
Klasse uten tidtaking fra 17 år  12 eller 17 km  Kl.12:00 300 300 300
Klasser søndag  Distanse  Starttid  Pris t.o.m 17/3  Pris f.o.m 18/3  Renndagen
Damer og herrer 21  44 km  Kl.11:00 600 800 1200
Damer og herrer 35  44 km  Kl.11:00 600 800 1200
Damer og herrer 50  44 km  Kl.11:00 600 800 1200
Damer og herrer 60  44 km  Kl.11:00 600 800 1200
Damer og herrer mosjon fra 15 år  44 km  Kl.11:00 500 700 1000

 

 

Har du spørsmål, ta kontakt med rennkontoret på tlf.  95 02 93 32

Forklaring av aldersinndeling til ulike klasser:

  • Konkurranseklasser (aldersbestemt). Lørdag:15-16 år, juniorklasser 17-20 år, D 70 og H 70.
    Søndag: H/D 21, H/D 35, H/D 50 og H/D 60.
  • Mosjonsklasser er for alle fra 15 år og oppover. Årspremiering etter antall år, trekking av sølvbestikk ved mål. Kniv, skje og gaffel varieres hvert 3 år. 17 km lørdag og 44 km søndag.
  • I klasse uten tidtaking kan barn fra og med 7 år delta i følge med en voksen.  Etter ca. 6 km kan du velge om du vil gå 12 eller 17 km. Ikke trekking på sølvbestikk i denne klassen!