Avlysning av konkurranse

Ved avlysning før konkurransedagen beholder arrangør 50 % av startkontingenten.

Hvis konkurransen blir avlyst på konkurransedagen grunnet uforutsette vær- og/eller klimaforhold eller annen “force majeure” beholder arrangør hele startkontingenten.

Startkontingenten blir refundert hvis deltaker grunnet sin helse ikke kan delta under forutsetning at legeerklæring kan fremvises. Arrangør beholder 10 % i administrasjonskostnader.