Skilisens

Alle som er mellom 13 og 69 år må betale skilisens. Engangslisens hvis de ikke har sesonglisens (årslisens). Lisens kan kjøpes ved startnummerutdelingen.

Er du 70 år eller eldre er lisensen frivillig.

Skilisens er ikke inkludert i startkontingenten.

Alt om skilisens kan du lese her

Priser

Engangslisens:

For løpere 13 – 25 år koster engangslisensen kr 60.
For løpere som er 26 år og eldre koster engangslisensen kr 150.
For deltagere i trimklasser med og uten tidtaking koster engangslisens kr. 60.
I familieklasser i turrenn betales bare for foreldre, dvs. maks. to (2) engangslisenser, altså maks 120 kroner.

Årslisens:

Sesonglisens kr 310,-
Du må være medlem av en klubb tilsluttet Norges Skiforbund for å tegne årslisens.

TURRENN OG TRENINGSFORSIKRING 

Med denne er du forsikret 365 dager i året, samtidig som du også er forsikret for alle turrenn du ønsker å gå i Norge og utlandet.

Du har tre dagers behandlingsgaranti, samt meget god dekning hvis uhellet er ute på trening eller konkurranse. Dette er en løpende forsikring som koster kr 800,-  i året. Denne lisensen kan du kjøpe her:

Se Norges Skiforbund sine forsikringsvilkår ved skader.

Skader under Flyktningerennet

Dersom du har blitt skadet under Flyktningerennet skal skaden meldes direkte til forsikringsselskapet.

Skademeldingsskjema