Busstransport

Lørdag 25. mars       

Gratis buss fra Gäddede, (Sagavägen  5) til starten ved Kveeidet

Kl. 10:00

Kl.10:30

Kl.11:00

Retur til start fra Gäddede (Sagavägen 5) kl. 14.00.   Fortsetter fortløpende, siste buss kl. 16:30

Søndag 26. mars:

Gratis buss fra Gäddede ved Saga (Sagavägen 5)  kl. 09.00.

Retur til Nordli fra Saga, (Sagavägen 5) kl 14.30. Fortsetter fortløpende, siste buss kl. 17.00

____________________________________________________________________

GRATIS BUSS FRA LEVANGER OG NAMSOS