Anmälan

Anmäl dig här.

Alla klasser får räkna året.
KLASSER LÖRDAG   17 km (12 km) STARTTID PRIS – 17/3 PRIS 18/3 –22/3 23/3
Herrar och damer 15 – 16 år Kl. 11.30 500 700 1000
Herrar och damer 17-20 år Kl. 11.30 500 700 1000
Herrar/Damer 70 Kl. 11.30 550 750 1100
Herrar/damer motion                      från 15 år Kl. 11.40 500 700 1000
Familjeklass (12 km eller 17 km) Distans väljs vid start.

 7 – 16 år                                                           17 år – uppåt

Kl. 12.00

200       350

200                350

200    450

KLASSER SÖNDAG       42 km STARTTID PRIS – 17/3 PRIS 18/3 – 23/3 24/3
Herrar och damer 21 Kl. 10.00 550 750 1100
Herrar och damer 35 Kl. 10.00 550 750 1100
Herrar och damer 50 Kl. 10.00 550 750 1100
Herrar  och damer 60 Kl. 10.00 550 750 1100
Herrar och damer motion              från 15 år Kl.10.00 500 700 1000

Förklaring till olika klasser:

  • Tävlingsklasserna följer ålder. Lördag:15-16 år, juniorklasser 17-20 år, D/ H 70.
    Söndag: H/D 21, H/D 35, H/D 50 och H/D 60. Det är födelseår som avgör åldersklass (15 år=2004)
  • Motionsklasser är för alla från 17 år och uppåt (2002). Här får du årspremie efter hur många år du har fullfört. Du deltar också i utlottning av silverbestick vid målgång.  Kniv, sked och gaffel varieras rullande vart 3 år. 17 km lördag och 42 km söndag.
  • I familjeklassen kan barn från 7 år delta (2012) i vuxens sällskap. I den klassen är det ingen tidtagning. I familjeklassen kan man vid starten välja om man ska gå 12 eller 17 km. Ingen utlottning av silverbestick.

OBS. DIN ANMÄLAN RÄKNAS INTE FÖRRÄN DU BETALAT!!