Anmälan

Anmälan till Flyktingloppet 2018 öppnar 1/12 2017

Anmäld dig her.

Nya starttider lördag

KLASSER LÖRDAG   17 km (12 km) STARTTID PRIS – 18/3 PRIS 19/3 –23/3 24/3  
Herrar och damer 15 – 16 år Kl. 11.30 500 700 1000 Får räkna året
Herrar och damer 17-20 år Kl. 11.30 500 700 1000 Får räkna året
Herrar/Damer 70 Kl. 11.30 550 750 1100 Får räkna året
Herrar/damar motion lördag från 15 år Kl. 11.40 500 700 1000 Får räkna året
Familjeklass från 7 år (12 km eller 17 km) Distans väljs vid start. Kl. 12.00 500 700 1000 Får räkna året
Familjeklass från 7 år  (12 km eller 17 km) Distans väljs vid start. Kl. 12.00 200 200 300 Får inte räkna året
KLASSER SÖNDAG       42 km STARTTID PRIS – 18/3 PRIS 19/3 – 23/3 25/3
Herrar och damer 21 Kl. 10.00 550 750 1100 Får räkna året
Herrar och damer 35 Kl. 10.00 550 750 1100 Får räkna året
Herrar och damer 50 Kl. 10.00 550 750 1100 Får räkna året
Herrar  och damer 60 Kl. 10.00 550 750 1100 Får räkna året
Herrar och damer motion söndag från 15 år Kl.10.00 500 700 1000 Får räkna året

 

 Förklaring till olika klasser:

  • Tävlingsklasserna följer ålder. Lördag:15-16 år, juniorklasser 17-20 år, D/ H 70.
    Søndag: H/D 21, H/D 35, H/D 50 og H/D 60. Det är födelseår som avgör åldersklass (15 år=2003)
  • Motionsklasser är för alle från 17 år och uppåt (2001). Här får du årspremie efter hur många år du har fullfört. Du deltar också i utlottning av silverbestick vid målgång.  Kniv, sked och gaffel rulleras vart 3 år. 17 km lördag og 42 km söndag.  På söndagen kan man välja motionsklass med eller utan tid.
  • I familjeklassen kan barn från 7 år delta (2011). I den klassen är det ingen tidtagning. Man kan välja om man vill få räknat året och få årspremie. Om man vill det betalar man 500 kronor. Om man inte vill räkna året är anmälningsavgiften 200 kronor. Då får man en medalj vid målgång. I familjeklassen kan man vid starten välja om man ska gå 12 eller 17 km. Utlottning av silverbestick som i motionsklasserna.

 

OBS. DIN ANMÄLAN RÄKNAS INTE FÖRRÄN DU BETALAT!!