Licenser

Åkare i tävlingsklasser måste vara medlem i Skidklubb som är ansluten till Svenska Skidförbundet. (Försäkringskrav)

I motionsklassen kan du åka utan licens men åker på egen risk.

Försäkring kan köpas via medlemsskap i t.ex Gäddede Sportklubb.

Norska Skidforbundets regler gäller:

.