Priser

Priser och årspremier erhålls efter fullföljd tävling.

Prisutdelning lördag: I Gäddede Kyrka kl. 15.00

Prisutdelning söndag: I målområdet kl. 13.45

Minnesmedalj och diplom : Sked, kniv el. gaffel får köpas f.o.m. 11.året till självkostnadspris: NOK 350:-. I 2016 är årspremien sked.

premiering-bilde

Flyktingloppsmedaljen

Medalje

 

För att erhålla medalj I Flyktingloppet måste tävlingen genomföras. Medaljen er komponerad av Gunnar Swanstöm, Gäddede

1:a året medalj i brons

2:a året medalj i silver

3:e året medalj i guld

4:e året diplom

5:e året medalj brons med lagerkrans

6:e året diplom

7:e året diplom

8:e året medalj i silver med lagerkrans

9:e året diplom 10:e året medalj i guld med lagerkrans

11:e – 49:e året årspremie som måste köpas

50:e året glaskonst

51:e – året årspremie som måste köpas

55:e året glasvas

60:e året glasvas

15:e året, 20:e året, 25.e året osv är det pokal

Utdelning sker i anslutning till bagageutlämning.

Utlottning bestick: Lottning sker i motionsklasserna och familjeklassen direkt efter målgång.

Priser i tävlingsklasser: Delas ut till 1/3 av anmälda åkare.