Priser

Priser och årspremier erhålls efter fullföljd tävling.
Prisutdelning lördag: I Gäddede Kyrka kl. 15.00
Prisutdelning söndag: I målområdet kl. 13.45

Priser-7.jpgliten

Priser-2.jpg-liten

Sked, kniv el. gaffel får köpas f.o.m. 11.året till självkostnadspris: NOK 350:-.
2017 är årspremien en silvergaffel

Priser-8.jpg-liten

Priser-6.jpg-liten

Priser-1.jpg-liten

Priser-4.jpg-liten

Priser-5.jpg-liten

 

För att erhålla medalj I Flyktingloppet måste tävlingen genomföras. Medaljen er komponerad av Gunnar Swanstöm, Gäddede

1:a året medalj i brons
2:a året medalj i silver
3:e året medalj i guld
4:e året diplom
5:e året medalj brons med lagerkrans
6:e året diplom
7:e året diplom
8:e året medalj i silver med lagerkrans
9:e året diplom 10:e året medalj i guld med lagerkrans
11:e – 49:e året årspremie som måste köpas
50:e året glaskonst
51:e – året årspremie som måste köpas
55:e året glasvas
60:e året glasvas
15:e året, 20:e året, 25.e året osv är det pokal
Utdelning sker i anslutning till bagageutlämning.
Utlottning bestick: Lottning sker i motionsklasserna och familjeklassen direkt efter målgång.
Priser i tävlingsklasser: Delas ut till 1/3 av anmälda åkare.