Inställd tävling

Vid inställd tävling innan tävlingsdagen behåller arrangören 50% av startavgiften.

Om tävlingen ställs in på tävlingsdagen på grund av plötsligt uppkomna väder-eller klimatförhållanden eller annan “force majeure” behåller arrangören hela startavgiften.  

Startavgift återbetalas om läkarintyg uppvisas. Arrangören behåller endast 10% i administrationskostnader.