Tävlingsregler

Flyktingloppet går i klassisk stil och det är kontroll vid flera platser längs loppet. 

Det är strängt forbjudet att starta på en annans startnummer.
Legitimation kan komma att avkrävas vid tveksamheter.

Det är Norges Skiforbunds regler som gäller under denna tävling.

.

START:
Det är gemensam start i alla klasser, men vid olika tidpunkter (se starttider).

MÅLGÅNG:

Målgång sker på Gäddede.

 

Spärrtider Söndag:

Obs! De som inte har passerat denna innan avsatt tid får INTE fullfölja loppet!

  • Torpet ( efter 32 km )  innan kl 15:15 

Arrangören fritar sig från alla ersättningsanspråk från deltagare, funktionärer och publik