Tävlingsregler

Flyktingloppet går i klassisk stil och det är kontroll vid flera platser längs loppet. 

Det är strängt forbjudet att starta på en annans startnummer.
Legitimation kan komma att avkrävas vid tveksamheter.

Det är Norges Skiforbunds regler som gäller under denna tävling.

.

START:
Det är gemensam start i alla klasser, men vid olika tidpunkter (se starttider).

MÅLGÅNG:

Målgång vid Frostviksskolan i Gäddede.