Tävlingsregler

Flyktingloppet går i klassisk stil och det är kontroll vid flera platser längs loppet. Det är Norges Skiforbunds regler som gäller START: Det är gemensam start i alla klasser, men vid olika tidpunkter (se starttider). MÅLGÅNG: De som inte har passerat Gränsröset ( 29 km. ) innan kl 14:00 och Muruhatten (36 km) innan kl 15.30 får INTE fullfölja loppet. Det är strängt forbjudet att starta på en annans startnummer. Legitimation kan komma att avkrävas vid tveksamheter.   Arrangören fritar sig från alla ersättningsanspråk från deltagare, funktionärer och publik