Opptak fra rennet 2016

Her er lenker for å se målgang for fjorårets løpere. Nederst på siden finner dere klassene, velg klasse og løper, for å se opptak.

Lenke til opptak fra lørdag (klasser: D15, H15, D17, H17, D50, H70, DM, HM, FMÅ og FUÅ)

Lenke til opptak fra søndag (klasser: D21, H21, D35, H35, H50, H60, DM, HM)