Flyktningerennet har inngått fire nye sponsoravtaler fra 2020

På bilde er det Inge Bartnes, NTE, Guri Moum Brede, Sparebank 1 SMN og styreleder Karl Audun Fagerli (foto: Øyvind Bones).

I tillegg har vi avtale med Encon og HE-plan.

Flyktningerennet SA er meget godt fornøyd med de nye avtalene, som gir oss mulighet til å oppgradere løypene m.m.