Priser

Priser

 

Alla som fullföljer Flyktingrittet 2015 får:

– en Flyktingrittsmedalj

– vara med på utlottning av flera gåvopriser. OBS: Måste då vare anmäld innan fredag 5 juni kl 14.00.

– i turklasserna på 61,5 km är det priser till 1 – 2 – och 3 platserna i varje klass.

Prisutdeling i/vid Liernehallen kl 16.00