Beskrivning av 61,5 km loppet

START PÅ STORGATAN, GÄDDEDE

– Följ huvudvägen,asfalt,  2,8 km till Murunäskrysset. Ta av mot Murunäset, och följ grusvägen till bron efter 4 km.

– Tag av till höger, och följ skogsstig i 3 km. Därefter följer ca. 300 m oländig terräng, som mest ser ut som gångväg för dom flesta.

Grusväg i ca. 2 km innan du kommer in på väg R 74. Ta till vänster och följ riksvägen i ca. 5 km till du kommer till Tongringstorpet.

– Sväng av till höger, brant uppförsbacke först, innan du följer grusvägen vidare i kuperad terräng. Efter ca 2 km tar du av till vänster

och följer en skogsstig i ca 2 km ner till Kvesjøen. Lätt terräng.

– Ta till höger, och följ grusväg i 1 km till Nysetersand. Där tar spåret av till höger och följer grusvägen vidare.

– Mat- och dryckstation i korsningen, efter 23,6 km.

-Efter matstationen följer du grusvägen till Kvelia, lätt kuperad terräng i ca 13 km.

-Loppet går nedanför Nergården innan du kommer på en kort asfaltsträcka (Kvelijorda), efter 37 km

-Efter 300 m kommer du till Kveli-bron, och du fortsätter rakt fram mot Leirbakk.

-Vid Leirbakk tar loppet av till vänster och följer skogsbilväg i lätt terräng, ca 7 km. Mat- och dryckstation strax innan Berg km.

-Loppet korsar därefter vägen och fortsätter ca 1 km grusväg i lätt terräng till Framnes innan 500 m skogsväg upp till Harbækvolden. Kraftig stigning!

Följ skogsvägen till höger innan gårdstunet på Harbækvolden, och in på grusvägen som följs upp till huvudvägen, ca. 500 m.

 

I korsningen viker loppet av till vänster och följer asfalterad väg över Kvelifjället. Från Framnes och upp till toppen på Kvelifjellet stiger det ca. 300 höjdmeter!

Efter ca 3 km på asfalt planar det ut, och en förhållandevis brant nerförsbacke väntar. Skyltat!

Vidare lätt kuperat i ca 3 km innan loppet svänger av till vänster efter Kvennmyra. Sista biten går i terräng, for det mesta nerförsbacke.

Målgång Liernehallen.