Spor søndagsrennet

Tråkkemaskina starter fra Sandvika mot Gäddede kl 07.00 søndag morgen