Begivenhet

De siste årene har rennet hatt et totalt deltakerantall på ca. 12-1300. Vi tror også at vi har greid å legge forholdene til rette for eliten, uten at det har gått på bekostning av den vanlige turrenn-deltaker.

Flyktningrennet har stadig vært i utvikling, man har hele tiden prøvd å tilpasse seg kravene som løperene har stilt til den tekniske gjennomføringen. Man har også lagt vekt på at det skal være et publikumsarrangement ved at løypa er lagt slik at man kan følge løperne fra veien flere plasser langs løypa.

I denne sammenhengen er det også rett å nevne at Flyktningerennet er en kulturell begivenhet hvert år, med bl.a. en høytidelig åpningssermoni på fredagskveld med taler, utdeling av kranssmykke, underholdning, og en høytidsstemt premieutdeling i Gäddede kirke på lørdag.