Påmelding 2019

På grund av oväder flyttas lördagens Flyktningerenn/Flyktinglopp till Söndag 24/3.

Påmelding / Anmälan för alla klasser!

 

Anmälan/Meld deg på

   (ALLA KLASSER)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förklaring till olika klasser:

  • Tävlingsklasserna följer ålder. Lördag:15-16 år, juniorklasser 17-20 år, D/ H 70.
    Söndag: H/D 21, H/D 35, H/D 50 och H/D 60. Det är födelseår som avgör åldersklass (15 år=2004)
  • Motionsklasser är för alla från 17 år och uppåt (2002). Här får du årspremie efter hur många år du har fullfört. Du deltar också i utlottning av silverbestick vid målgång.  Kniv, sked och gaffel varieras rullande vart 3 år. 17 km lördag och 42 km söndag.
  • I familjeklassen kan barn från 7 år delta (2012) i vuxens sällskap. I den klassen är det ingen tidtagning. I familjeklassen kan man vid starten välja om man ska gå 12 eller 17 km. Ingen utlottning av silverbestick.

Har du frågor, ta kontakt med flyktingloppskansliet på tlf.  072 217 16 44

OBS. DIN ANMÄLAN RÄKNAS INTE FÖRRÄN DU BETALAT!!