Beskrivning av 35 km-loppet

Beskrivning av 35-km loppet

Start på Storgatan i Gäddede

Loppet följer väg 74 till Nordli.
Matkontroll efter ca 15 km sväng av till vänster ner till gården i Limandvika.
Målgång vid Liernehallen. Samma målgång som 61,5 km loppet.