Anmälningsavgifter

 

KLASSER LÖRDAG STARTTID PRIS – 24/3 PRIS 25/3 TILL DAGEN INNAN START START  
Herrar och damer 15 – 16 år Kl. 11.30 500 700 1000 Får räkna året
Herrar och damer 17-20 år Kl. 11.30 500 700 1000 Får räkna året
Damer 50 Kl. 11.30 550 750 1100 Får räkna året
Herrar 70 Kl. 11.30 550 750 1100 Får räkna året
Herrar motion lördag från 17 år Kl. 11.40 500 700 1000 Får räkna året
Damer motion lördag från 17 år Kl. 12.00 500 700 1000 Får räkna året
Familjeklass lördag från 7 år Kl. 12.30 500 700 1000 Får räkna året
Familjeklass lördag från 7 år Kl. 12.30 200 200 300 Får inte räkna året
KLASSER SÖNDAG STARTTID PRIS – 24/3 PRIS 25/3 TILL DAGEN INNAN START START
Herrar och damer 21 Kl. 10.00 550 750 1100 Får räkna året
Herrar och damer 35 Kl. 10.00 550 750 1100 Får räkna året
Herrar 50 Kl. 10.00 550 750 1100 Får räkna året
Herrar 60 Kl. 10.00 550 750 1100 Får räkna året
Herrar och damer motion söndag från 17 år Kl.10.10 500 700 1000 Får räkna året

 

Motion utan tid. Herrar och damer från 17 år Kl.10.10 500 700 1000 Får räkna året

Om tävlingen ställs in på tävlingsdagen på grund av plötsligt uppkomna väder-eller klimatförhållandenVid inställd tävling innan tävlingsdagen behåller arrangören 50% av startavgiften.

eller annan “force majeure” behåller arrangören hela startavgiften.  

Startavgift återbetalas om läkarintyg uppvisas. Arrangören behåller endast 10% i administrationskostnader.