Överlämning av skotern till vinnaren Hanna Rolandsson

Ursprungligen skulle snöskotern lottas ut i 2020, men 70-årsjubileet blev p.g.a. corona-stängning framflyttad i 2 år, och blev därav dragning i 2022 istället.

10 personer från varje år i 2018, 2019 og 2022 var med i finalen, där Hanna Rolandsson från Jorm till slut blev vinnare.
Mads Håvard Fagerstrand från Nordli Totaktservice överlämnade skotern till Hanna den 2:a augusti, efter att det blev 
förseningar p.g.a. lång leveranstid på nya snöskotrar i både Norge och Sverige.

Hälsning från 
Karl Audun Fagerli
Fotograf