Priser vallningsservice

Behöver du/ni vallahjälp under helgen så kommer Johan på Nava finnas på startområdet på Kveeidet innan start under lördagen, samt på Stortangen skola under söndagen och här är hans prislista.

Vallningsservice från Johan på Nava

Priser vallning

Glid
  • Basic :
  • Rens + liquid + Basic = 450,-
  • Good :
  • Rens + liquid + extra = 750,-
  • Rått :
  • Rens + Liquid +pulver = 1350,-
Fäste
  • grunnvoks / klister innvarmet 150,-
  • Grunnvoks liquid 50,-
  • Dagens feste klister 100,-
  • Dagens feste tørrvoks 150,-