Sök deltagarhistorik

Det arbetas för fullt med att färdigställa en databas över deltagarhistorik.

Gå gärna in och kontrollera om det ser ut att stämma på er, det kan vara att så att det är bytt namn under åren eller att namnet är stavat olika under årens lopp.

Om du hittar något som inte stämmer så skicka en e-post till: post@flyktningerennet.no