Lisens

Lisens er obligatorisk for å delta i alle typer tidtatte ritt. Den inneholder bl.a. en ulykkesforsikring.

Lisensavgifter
Turlisens engangs – kr. 150
Trim/rekrutt lisens – kr. 50,-

Det er utøvers (foresattes) eget ansvar å ha løst lisens.

I ritt uten tidtakning (Trimritt) er lisens ikke nødvendig, men NCF har en forsikringsordning for trimryttere

Personer som i konkurranseåret fyller 80 og eldre, slipper å løse engangslisens. I.h.t. til Forsikringsloven er det ikke mulig å tegne ulykkesforsikring for denne aldersgruppen