Startnummer

Startnummer kan hentes på rennkontoret fra kl 12.00 fredag.

Lørdag flyttes rennkontoret til Kveeidet og startnummer fås utdelt kun her.
Fra klokken 09.00 blir vi å finne på Kveeidet.
Løpere som skal gå søndag vil kunne få utdelt nummer ved rennkontoret i Nordli fra fredag kl. 12.00 og helt fram til start.

NB! Løpere som har betalt startkontingent over bank i løpet av de siste 10 dager før rennet bes ta med kvittering på betalt startavgift.

Beregn god tid ved nummeruthenting.

Lisens: ALLE fra 13 år skal ha lisens.