10 nye snøscooterlodd trukket for 2024

10 nye snøcooterlodd 2023-2027 er trukket. Her er navna for 2024:
Birk Magnus Belbo, Snåsa
Samuel Mikalsen Lindseth, Namsos
Sigurd Kalvik, Inderøy
Siv Bendiksen, Spillum
Jon Magnus Olsen, Namsos
Arne Blengsli, Sparbu
Tor Erik Selvik, Namsos
Ragnhild Wendelbo, Kolvereid
Rebeccca Mcgovern, Stowe
Ove Sandvik, Nordli
Gratulerer med lodd. Trekkingen av snøscooter skjer etter Flyktningerennet 2027, dvs. 75-årsjubileet.