Frivillighetsprisen 2022

I forbindelse med Frivillighetens år 2022 har Flyktningerennet trukket ut to gavekort på laksefiske i ett døgn i Namsen.
Vinnere ble Erik Larsen og Jonas Tackerudh.

Ordføreren i Lierne delte ut premien til Erik Larsen og understreket viktigheten av alle de frivillige som trenges
for å kunne arrangere bl.a. Flyktningerennet hvert år, og styrelederen overrekker gaven til vinneren på Gäddede Jonas Tackerudh som er et døgnkort på laksefiske i Namsen sommeren 2023.

Med vennlig hilsen Karl Audun Fagerli

Fotograf: Karl Audun Fagerli Foto: Bente Bruvoll