Overleverering av scooteren til vinneren Hanna Rolandsson

Opprinnelig skulle snøscooteren ut i 2020, men 70-årsjubileet ble p.g.a. corona-stenging utsatt i 2 år, og ble markert i 2022.

10 personer fra hvert av årene 2018, 2019 og 2022 var med i finalen, der Hanna Rolandsson fra Jorm til slutt ble vinner.
Mads Håvard Fagerstrand fra Nordli Totaktservice overleverte scooteren til Hanne 2.august, etter at det ble 
litt forsinket p.g.a. lang leveringstid på nye snøscootere både i Norge og Sverige.
Med hilsen 
Karl Audun Fagerli
Fotograf