Viktig melding: Starten søndag utsettes en time.

Starten for 42 km løypa utsetets til kl 11oo.

Tilsvarende for 12 og 17 km, dvs konkurranseklassene starter kl 123o, mosjon kl 1240 og familieklassene kl 13oo.

Se for øvrig oppdatert info i nyhetsmeldingen nedenfor.

Temperaturer kl 07oo:

Muruhatten; Snø – 3.5 grader   Luft: – 2.3 grader

Temperaturer kl 08oo.

Muruhatten; Snø  – 2.5 grader   Luft:  – 2.3 grader

Temperatur kl 09oo:

Muruhatten: Snø –     Luft: