Samlet informasjon om søndagens Flyktningerenn. Oppdatert info pr kl 063o

Nye starttider;

Starten for 42 km løypa utsetets til kl 11oo.

Tilsvarende for 12 og 17 km, dvs konkurranseklassene starter kl 123o, mosjon kl 1240 og familieklassene kl 13oo.

Utsettelse av lørdagens konkurranser:

Juryen vedtok (i samråd med stevnelegen) fredag kl 1845 at hele lørdagens Flyktningerenn må utsettes og flyttes til søndag p.g.a. at værvarslet for lørdag. Stormen som kommer inn over namdalskysten er også varslet med snø og stormkast langt inn over fjellet og riksgrensen.

Dette betyr at søndagens 42 km starter som vanlig (dvs. ingen endringer, utover det som er varslet tidligere om ny trase mellom ca. 12 og 24 km da. mellom Kvelia og Grensrøysa)

kl 11oo i Sandvika på Stortangjorda,         Alle klasser

«Lørdagens» klasser flyttes 24 timer (+ en time) og starter søndag 24.03.19 h.h.v.:

kl 123o: Konkurranseklassene 17 km          Fra Grenserøysa (buss/bil inn fra Kveeidet/rennkontor til starten)

kl 124o: Damer og herrer mosjon 17 km    Fra Grenserøysa  (med buss/bil til start)

kl 13oo: Familieklassen      17 km                Fra Grenserøysa (med buss/bil til start)

kl 13oo: Familieklassen     12 km                Fra Kveeidet der rennkontoret er.

Busser søndag:

kl 09oo: Første buss fra Bilisten Gäddede til starten i Nordli.

kl 11oo; Første buss fra Bilisten Gäddede til Kveeidet (rennkontor 12/17 km)

kl 12oo; Siste buss fra Bilisten til Grenserøysa (17 km)

kl 123o: Siste buss fra Bilisten til Kveeidet (12 km)

kl 143o: Første buss tilbake fra Bilisten til Nordli via Kveeidet. Minibuss videre til Grensrøysa. Deretter fortløpende.

kl 17oo: Siste buss tilbake fra Bilisten til Nordli via Kveeidet.

Kjøring av spor:

Sporene kjøres søndag morgen.  To  tråkkemaskin går fra h.h.v. Nordli og Gäddede. Det forventes å kunne bli noe løst stavfeste. I tillegg kjøres snøscooter m/sporlegger nærmere starttidspunktet.

Det blir ikke kjørt sport på de først 2 km av 12 km-løypa.

Rennkontor og utdeling av startnummer:

12/17 km/kortløypa: Rennkontoret åpent på Kveeidet fra kl 093o søndag for uthenting av startnummer,

42 km langløypa:     Rennkontoret på Liernehallen er åpent fra kl 07oo for uthenting av startnummer.

Rennkontor i Liernehallen er åpent fra kl 07oo.  for evt. spørsmål.

Spørsmål kan også rettes på telefon 95 02 93 32 (Norge) eller 072 217 1644 (Sverige)

Tilbakebetaling av startkontingent:

Selv om lørdagens arrangement ikke er avlyst, men flyttet ett døgn, har arrangører likevel bestemt at de som var påmeldt lørdag, men som ikke hadde mulighet til å delta søndag (uansett årsak) får tilbake 50 % av startkontingenten. Vennligst send mail m/ navn og kontonummer til    post@flyktningrennet.no    før 01.04.19, så vil dette bli tilbakebetalt umiddelbart etterpå.

Premieutdeling:

Søndagens klasser: Ved målområdet fra kl 1445. Premier utdeles på premieutdelingen til de 5 første , mens premier fra og med 6.plass og utover (1/3 i hver klasse) hentes ut i premieboden, sammen med årspremier.

Lørdagens klasser:  I Gäddede kirke kl 16oo. Personlig oppmøte. 1/3 premiering i hver konkurranseklasse.

Startkonvolutter som ikke brukes:

Disse MÅ leveres inn senest søndag, da de inneholder både startnummer og brikke.

Trafikk- og løypekultur:

Det at 19 klasser starter samme dag, gjør at vi spesielt henstiller til å vise trafikkultur langs veiene, og løypekultur i sporet. Vi vil at dette skal bli så bra som mulig for alle deltagere og sjåfører.

 

Følg med for utdypende informasjon om søndagen etter hvert som det legges inn noe nytt.

Flyktningerennet beklager konsekvensene for mange påmeldte, men velger å sette løperne sikkerhet som viktigst.