Priser

Priser och årspremier erhålls efter fullföljd tävling.

Minnesmedalj och diplom : Sked, kniv el. gaffel får köpas f.o.m. 11.året till självkostnadspris: NOK 350:-

premiering-bilde

Utdelning sker i anslutning till bagageutlämning.

medaljer  medaljer-lager

 

Lottad Kniv: Lottning sker i motionsklasserna direkt efter målgång.

Priser i tävlingsklasser: Delas ut till 1/3 av anmälda åkare.

Pokal från 15:e året, sedan efter 20-25-30-35-40-45-55 år