Praktisk information

Startområde lördag – uppdaterad information!!

Det varma vädret har fortsatt också på fredagen. Mildvädret har medfört att snöförhållandena inte är bra nog de första två kilometrarna i 12 km-banan för att köra loppet som planerat.

Start 12 km:

Starten i lørdagens 12 km, kl. 12.30, flyttas ca 1,5-2 km mot Gäddede. Starten körs der de två banorna möts, lite mindre än 1 km från Torpet. Längden på den korta banan blir därför ca 10 km i morgon. Parkering på vanliga platser. Spåret fram till den nya starten kan användas som transportsträcka.

Start 18 km:

Som det tidigare har informerats om, flyttas starten til 18 km-banan 200-300 meter längs vägen mot Kvelia. Parkering på vanliga platser.

Starttider

Klasser lördag  
Herrar och damer 15 – 16 år kl 11.30
Herrar och damer 17- 20 år kl 11.30
Damer 50 kl 11.30
Herrar 60L kl 11.30
Herrar motion lördag från 17år kl 11.40
Damer motion lördag från 17 år kl 12.00
Familjeklass lördag från 7 år kl 12.30
Klasser söndag
Herrar och damer 21 kl 10.00
Herrar och damer 35 kl 10.00
Herrar 50 kl 10.00
Herrar 60 S kl 10.00
Herrar och damer motion Söndag från 17 år kl 10.10
Motion utan tid, söndag Herrar och damer från 17 år kl 10.10